معرفی کتابخانه


         
تاریخچه

در راستای اعتبارسنجی آموزشی بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی آبادان، کتابخانه بیمارستان آیت ا... طالقانی (ره) شکل گرفت و از سال 1396 امور مقدماتی صورت پذیرفت؛ که پس از انجام امور عمرانی، بازدیدهای تخصصی و ... این کتابخانه در هفته کتاب سال 1397 افتتاح و آغاز به کار نمود.

اهداف

این کتابخانه در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی بیمارستان آموزشی آیت الله طالقانی(ره) ایجاد گردید. در این راستا به خدمت به کادر آموزشی بیمارستان و کادر درمانی مربوط می پردازد.

چشم انداز
 در راستای ارتقای آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان های آموزشی و به تبع آن کتابخانه های بیمارستانی، گسترش فعالیت ها و خدمات از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی در سطوح کاربری مختلف، اشاعه سواد سلامت در سطح بیماران و ارائه خدمات شبانه روزی مدنظر می باشد. 

مأموریت

تقویت آموزش، پژوهش درر حوزه آموزش بالینی، تلاش در جهت ارتقای سواد سلامت از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه دانشگاهی، کادر درمانی و ...

جامعه استفاده کننده
دانشجویان بالینی، اعضای هیأت علمی بالینی، پزشکان، پرستاران و سایر اعضای کادر درمانی، پرسنل بیمارستان 

معرفی کتابخانه 

در مراکز آموزشی-درمانی کتابخانه در راستای اهداف این مراکز به ارائه خدمات می پردازد، دانشجویان، اعضای هیأت علمی، پزشکان، کادر درمانی، پرسنل و گاهاً بیماران جامعه استفاده کننده این کتابخانه هستند. کتابخانه بیمارستان آیت ا... طالقانی (ره) نیز در این راستا با فراهم آوردن منابع علمی و تخصصی مورد نیاز جامعه مزبور به ارائه خدمات می پردازد. خدمات این کتابخانه عبارتند از:

-امانت و مرجع: امانت منابع مورد نیاز و راهنمایی در خصوص منابع مرجع در این بخش صورت می پذیرد.

-اطلاع رسانی: امکان استفاده از پایگاه های اطلاعاتی از طریق سیستم های مستقر وجود دارد.

-مشاوره پژوهشی: مشاوره در خصوص  جستجو، روش تحقیق و ... در این بخش صورت می پذیرد.

تعداد بازديد اين صفحه: 98
تعداد بازديد کنندگان سايت: 24963715 تعداد بازديد زيرپورتال: 62381 اين زيرپورتال امروز: 359 سایت در امروز: 22645 اين صفحه امروز: 1