متون عمومي

نام دوره

تاریخ برگزاری

نام مدرس

گروه هدف

محتوا

لیست شرکت کنندگان

آشنایی با نوپا

98/8/20 گروه اساتید

دانشجو

فایل

-

آشنایی با Clinical Keyجستجو در پایگاه های اطلاعاتی

98/7/15 خانم ممتازان  دانشجویان پزشکی فایل -
آشنایی با Clinical Key 17/11/97 خانم ممتازان دانشجو فایل -
بيشتر
رویداد ها
تعداد بازديد اين صفحه: 37
تعداد بازديد کنندگان سايت: 21582992 تعداد بازديد زيرپورتال: 36797 اين زيرپورتال امروز: 60 سایت در امروز: 4402 اين صفحه امروز: 2