منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اسلایدر
بازديدها
بنر
پرسش و پاسخ
تازه های کتاب
جستجو
رویداد ها
کارگاه آموزش
کارگاه ها
لینک
لینک ها
منو
منو
منوی فوتر
ورود
کارگاه آموزش

.

با توجه به اهمیت پیاده سازی استانداردهای مورد نظر در راستای اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی، کتابداران کتابخانه های بیمارستانی علاوه بر تکمیل و بهبود سنجه های مربوط به وضعیت کتابخانه های بیمارستانی، در مستندسازی سایر سنجه ها به طور فعال با سایر اعضای تیم همراهی می نمایند. 


بیشتر